Direct inschrijven

Stichting Peuteropvang Schiedam
Marconiweg 2C
3112 EP Schiedam

T: 010 246 1133
E: ouderkind@peuteropvangschiedam.nl
KVK 411 316 21

Landelijk Register Kinderopvang

U heeft het LRK nummer nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Het Windas: 242595765
De Taaltuin: 740731877
De Singel: 326840369Tarieven en locaties

Op de peutergroep zijn kinderen in de leeftijd van 2,5- 4 jaar welkom op onze mooie locaties. Kinderen zijn welkom voor 2 dagdelen (4 uur per dagdeel) per week. Met een indicatie van het CJG kunnen kinderen 4 dagdelen komen. Wij hanteren in 2021 een uurtarief van €8,46.

Peutergroep De Singel

Peutergroep de Singel is gevestigd in IKC de Singel. Een prachtig nieuw gebouw met een zeer mooie natuurtuin. In hetzelfde gebouw zit ook kinderopvang Mundo die kinderen van 0-12 jaar opvangt. De peutergroep sluit soms aan bij de activiteiten van de school en de kinderopvang. Lees meer

Peutergroep De Taaltuin

Peutergroep de Taaltuin is gevestigd in OBS de Taaltuin. In hetzelfde gebouw zit ook kinderopvang Mundo die kinderen van 0-12 jaar opvangt. De peutergroep sluit soms aan bij de activiteiten van de school en de kinderopvang.

Lees meer

Peutergroep Het Windas

Peutergroep het Windas is gevestigd in de fijne buurtschool het Windas. De peutergroep sluit soms aan bij activiteiten van school. Er is een nauwe samenwerking en kinderen stromen makkelijk door van de peutergroep naar groep 1.

Lees meer

Peutergroep de Galilei

Peutergroep de Galilei is gevestigd in OBS de Singel op de Galileistraat. In hetzelfde gebouw zit ook Kinderopvang Mundo die naschoolse opvang biedt aan kinderen van 7-12 jaar. De peutergroep sluit soms aan bij de activiteiten van de school en de kinderopvang.

Lees meer
Kinderopvang Schiedam © 2021

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl