Direct inschrijven

Over ons

Bij Stichting Peuteropvang Schiedam krijgen de kinderen, samen met leeftijdgenootjes, de uitdaging die ze nodig hebben in de aanloop naar de basisschool.

Op deze locatie is er een aanbod van voor-en vroegschoolse educatie en VVE.

Voor peuters van 2,5 tot 4 jaar is voorschoolse educatie belangrijk. Vooral kinderen met een taalachterstand komen voor deze educatie in aanmerking. Zo worden ze klaargestoomd voor een goede start op de basisschool. Ook bij de voor- en vroegschoolse educatie besteden we extra aandacht aan de wereld om ons heen.

Oog voor alles wat leeft

Door kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met de natuur en alles wat daarin te beleven is, krijgen ze meer oog voor alles wat leeft. Bij Mundo staat de buitenruimte centraal. Hier is van alles te leren en te zien, waardoor kinderen die behoefte hebben aan voor- of vroegschoolse educatie extra gestimuleerd worden om zich op vele gebieden te ontwikkelen.

Avontuur binnen structuur

Structuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kleine kinderen. Daarom werken wij met een vast ritme zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Binnen de vaste structuur bieden we avontuur, waarbij de beleving van de natuur centraal staat.

Spelen is leren, vooral voor jonge kinderen. Uitdagend en duurzaam spelmateriaal maakt dat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het Activiteitenteam verzorgt activiteiten die zowel de motoriek als de creativiteit van ieder kind stimuleren.

Activiteiten voor de peuters

Bij Peuteropvang Schiedam is van alles te beleven voor de grotere kleine kinderen op het gebied van bewegen, kunst, natuur en de wereld ontdekken. Denk hierbij aan:


Landelijk Register Kinderopvang

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kun je het meest recente GGD-inspectierapport van de locatie inzien. Ook de gegevens van de locatie en het Landelijk Registratienummer Kinderopvang kun je daar vinden. Als je op het registratienummer klikt krijg je een overzicht van de locatiegegevens te zien.

Peutergroep het Windas

Registratienummer: 242595765

Peutergroep de Taaltuin

Registratienummer: 740731877

Peutergroep de Singel

Registratienummer: 326840369

Peutergroep de Galilei

Registratienummer: 274515842Tarieven en locaties

Op de peutergroep zijn kinderen in de leeftijd van 2,5- 4 jaar welkom op onze mooie locaties. Kinderen zijn welkom voor 2 dagdelen per week. Met een indicatie van het CJG kunnen kinderen, afhankelijk van de locatie, 4 of 5 dagdelen komen. Wij hanteren in 2024 een uurtarief van €10,35.

Peutergroep De Singel

Peutergroep de Singel is gevestigd in IKC de Singel. Een prachtig nieuw gebouw met een zeer mooie natuurtuin. In hetzelfde gebouw zit ook kinderopvang Mundo die kinderen van 0-12 jaar opvangt. De peutergroep sluit soms aan bij de activiteiten van de school en de kinderopvang. Lees meer

Peutergroep De Taaltuin

Peutergroep de Taaltuin is gevestigd in OBS de Taaltuin. In hetzelfde gebouw zit ook kinderopvang Mundo die kinderen van 0-12 jaar opvangt. De peutergroep sluit soms aan bij de activiteiten van de school en de kinderopvang.

Lees meer

Peutergroep Het Windas

Peutergroep het Windas is gevestigd in de fijne buurtschool het Windas. De peutergroep sluit soms aan bij activiteiten van school. Er is een nauwe samenwerking en kinderen stromen makkelijk door van de peutergroep naar groep 1.

Lees meer

Peutergroep de Galilei

Peutergroep de Galilei is gevestigd in OBS de Singel op de Galileistraat. In hetzelfde gebouw zit ook Kinderopvang Mundo die naschoolse opvang biedt aan kinderen van 7-12 jaar. De peutergroep sluit soms aan bij de activiteiten van de school en de kinderopvang.

Lees meer
Kinderopvang Schiedam © 2024

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl